Hoppa till innehållet
30 mar 2021

Boden Event satsar för framtiden

Boden Event lanserar ny webb och med det även sin satsning på mässverksamhet. Formsmedjan har tagit fram den nya plattformen.

Det fortsätter att komma goda nyheter från Boden. Det kommunala bolaget Boden Event har lagt om sin organisation och valt att utöka verksamheten ytterligare. Sedan tidigare arbetar de med Boden Alive, Kulturnatta och Boden Pride, men nu ska Boden Event alltså bredda verksamheten.

För detta behövde Boden Event en egen plattform för att kommunicera ut sin nya, mer omfattande verksamhet, vilket blev vårt uppdrag. Där kommer Boden Event att kommunicera ut mässor och evenemang som ska stärka Bodens varumärke mot både bodensare och andra länsbor. Plattformen riktar sig till både utställare och besökare.

Mässverksamheten kommer förhoppningsvis att komma igång senare under året, när restriktionerna lättar. Formsmedjan är otroligt glada att få vara med när Boden Event blickar framåt.

Hur slutresultatet blev? Ta en kik på bodenevent.se.

9 mar 2021

Truetime förnyar assistansbranschen: ”Spännande att vara med på resan”

Nu lanseras assistansverktyget Truetime, som med ett innovativt system och starka investerare ska förnya assistansbranschen. Formsmedjan har varit med på resan sedan starten och tagit fram grafisk identitet samt webbplattform.

Truetime är ett system med funktioner som ska ge assistansbranschen nya möjligheter att frigöra resurser och effektivisera resurskrävande administration.

– Det är otroligt spännande att vara med på resan. Truetime har starka investerare i ryggen och kommer att förnya assistansbranschen. Det är en rolig utmaning att få vara en del i att kommunicera ut något som kommer förändra marknaden, säger Denise Sundvall, projektledare på Formsmedjan.

Bakom Truetime står affärsutvecklare, företagare med lång erfarenhet av branschen, systemutvecklare samt internationellt namnkunniga investerare, bland annat tidigare utvecklingschefer för HM-koncernen och Tesla.

– När vi varit med så tidigt i processen har vi också kunnat vara med och forma lansering och uttryck på ett helt annat sätt. Arbetet bakom har pågått under en längre tid och några på Formsmedjan har även hjälpt till att utveckla systemet. Det blir ett fantastiskt växelspel.

En stor del har handlat om att kommunicera ett komplext system med avancerade funktioner som samtidigt är väldigt användarvänligt, och att förmedla det unika i produkten som erbjuds.

– Vi ser fram emot att vara med på resan, som startade i våra gamla lokaler, mot en nationell marknad.

 

Läs hela pressmeddelandet här: Länk
truetime.se

16 feb 2021

Core Web Vitals – Google inför nya kriterier

Under maj 2021 kommer en större förändring kopplat till Googles sökfunktioner. Denna gynnar webbplatser med god användarupplevelse. 

Google kommer gynna webbplatser som laddar snabbt, ger interaktionsmöjlighet snabbt och erbjuder en stabil visuell upplevelse. Detta är nya parametrar som adderas till tidigare bedömningskriterier, exempelvis mobilanpassning och säkerhet.   

Att inte uppfylla dessa nya kriterier kommer att påverka positionen i Googles sökfunktioner negativt och öka kostnaden för annonsering i Google Ads. Den exakta omfattningen av konsekvenserna är ännu oklart.

Vad är då Core Web Vitals?

De utgörs av tre delar som alla påverkar användarupplevelsen: LCP – Largest Contentful Paint, FID – First Input Delay  & CLS – Cumulative Layout Shift. 

Largest Contentful Paint (LCP) Beskriver hur snabbt webbsidan eller huvudinnehållet har laddats för användaren. Detta ska ske inom 2,5 sekunder från att användaren landat på en sida.

First Input Delay (FID) Beskriver hur snabbt webbsidan responderar/interagerar med besökaren. Detta ska ske inom 100 millisekunder.

Cumulative Layout Shift (CLS) Beskriver hur mycket sidlayouten förändras på webbsidan, alternativt beskriver stabiliteten i det visuella innehållet. Detta mätetal ska ligga under 0,1.

Det finns flera olika sätt att mäta hur ens webbsida uppfyller dessa Core Web Vitals på och ännu finns god tid att arbeta på förbättringar, då införandet sker först i maj.  

Har ni funderingar kring hur väl er webb uppfyller Core Web Vitals? Hör bara av er.

27 jan 2021

Stor förändring för dig som annonserar på Facebook

I januari sker en stor förändring som påverkar annonsörer, när användare av Apple-produkter får möjlighet att påverka vilken data som samlas in om dem. Med uppdateringen iOS 14 påverkas resultat och möjligheten att följa annonserna på till exempel Facebook. Vi har kort sammanfattat de viktigaste förändringarna.

Apple rullar ut nya uppdateringar för iOS 14, och med det sitt nya ramverk App Tracking Transparency. Det nya ramverket förbjuder viss datainsamling och delning, om inte personer väljer att acceptera datainsamling på sina iOS 14-enheter.

Att en stor aktör som Apple ger sina användare utökad rätt att påverka vilken information som samlas in om dem är ett steg i rätt riktning och bäddar för en ärligare kommunikation. Google har uttryckt sitt stöd för förändringen. Facebook har stretat emot, men nu rullas alltså uppdateringen ut.

Datainsamling har varit kontroversiellt länge, och begränsningar tvingar annonsjättar som Facebook att hitta andra sätt att effektivt rikta annonser utan datainsamling individer misstycker till. Apple har meddelat att de jobbar på att förbättra annonsörers möjligheter till effektiv annonsering, utan att tumma på användarens integritet.

Vilka förändringar som görs

När ATT (app tracking transparency) introduceras har Apple utvecklat sitt redan existerande, mer integritetsorienterat, system för annonsörer. Systemet, SKAdNetwork, introducerades 2018 och innebär att företag kan spåra utan att få någon information på användarnivå.

IDFA (identifier for advertisers) = en identifikator för användare av Apple-produkter, som gör att mer relevanta annonser visas till rätt människor utan att avslöja personlig information. Från och med nu kommer appar behöva godkännande från användare för att få använda IDFA.

Vad det innebär

Med Apples nya ramverk kommer iOS 14-användare få mer insyn i hur denna spårning ser ut – bland annat vad plattformarna samlar in för data, varför de använder den och om de säljer den vidare. Användare kommer också få välja om de vill aktivera eller blockera datainsamling.

När fler personer väljer bort spårning på iOS 14-enheter kommer annonsanpassningen och resultatrapporteringen att begränsas för både app- och webbkonverteringshändelser. Företag som annonserar i mobilappar samt de som optimerar, riktar in sig och rapporterar om konverteringshändelser på webben kommer att påverkas. Konverteringar är ett vanligt sätt att mäta hur annonser går.

Företag som exempelvis annonserar på Facebook och Instagram kommer inte kunna samla in data om vad som händer när de användare som valt bort spårning lämnat plattformarna, till exempel genom att ha klickat på en annons på Facebook men sedan gör sitt köp i en annan webbläsare.

Hur det påverkar dig

Den största förändringen gäller de som annonserar i mobilappar, där spårningen begränsas. De som använder konverteringar som mätverktyg kan fortfarande mäta i viss utsträckning, men resultaten kommer att vara trubbigare.

Vad du kan göra

I dagsläget finns det en del åtgärder du kan vidta. Vi har valt att, bland annat, optimera våra annonsverktyg och göra justeringar i enlighet med förändringarna som genomförs.

Apples definition av spårning

”Handlingen att länka användar- eller enhetsdata som samlats in från din app med användar- eller enhetsdata som samlats in från andra företags appar, webbplatser eller offlineegenskaper för målinriktade reklam- eller reklammätningsändamål”

Läs mer: https://developer.apple.com/app-store/user-privacy-and-data-use/

Vi hjälper våra kunder att bygga och utveckla sina varumärken – och med det skapa bättre affärer.

Så här gör vi

By Formsmedjan. Powered by Yago