Hoppa till innehållet
13 mar 2019

Vi är på miljöteknik-konferens

Just nu pågår en HTC-konferens i Umeå, anordnad av det EU-finansierade miljöteknikprojektet Green North. Formsmedjan är samverkanspartner i Green North, och delar av firman befinner sig på konferensen och deltar bland föreläsningar och diskussioner.

HTC står för hydrotermisk karbonisering och är en metod som ser kommersiellt lovande ut för att kunna omvandla slam och andra våta och svårhanterliga material till värdefulla produkter, exempelvis biokol.

Så i dagarna, mellan 13-14 mars, samlas kloka hjärnor från akademi, industri och samhälle i Umeå för att tala om hur man dels kan arbeta med själva metoden, dels hur kunskaper om den ska kunna tillämpas i praktiken.

Första dagen har haft akademiskt fokus, dag två ligger fokus på tillämpning. Vi har spetsat öronen!

Klicka här om du vill veta mer om Green North projektet

28 feb 2019

Här är nya webben för Boden Business Park

Formsmedjan har fått i uppdrag att leverera en ny webbplattform för Boden Business Park, som nu har lanserats. Det är en modern och tillgänglig plattform med siktet mot oupptäckta talanger, utveckling och innovationsprojekt.

–  Den stora utmaningen med att jobba med Boden Business Park är att man utgår från de mest expansiva och dynamiska utvecklingsprocesserna som sker i Sverige, för att mejsla in det i enkel kommunikation som alla ska kunna förhålla sig till, säger Palle Andersson, VD Formsmedjan.

Det kommunala bolaget Boden Business Park verkar främjande och skapar förutsättningar för att näringslivet ska växa inom fem huvudsakliga utvecklingsområden. Detta gör man bland annat genom att attrahera talanger, företag samt investerare till Boden och erbjuda näringslivet kompetensutveckling och innovationsfrämjande aktiviteter.

Palle Andersson fortsätter:
– Samtidigt är det svåra just också det mest roliga och utvecklande. Branscher korsbefruktas där nya outforskade områden och affärsmöjligheter utforskas och får liv. Att vi har fått möjligheten att försöka spegla det fantastiska arbete som bedrivs varje dag på Boden Business Park och att få vara med att bidra till den fortsatta utvecklingen är en ynnest.   

– Med den nya webben vill vi synliggöra vilken levande plats Boden Business Park har blivit och samtidigt förenkla för företag och studenter att skapa kontakter och initiera aktiviteter för att driva på den positiva utvecklingen här, säger Malin Winsa, Boden Business Park, samtidigt som full byggaktivitet råder just bakom henne där nya företag, talanger och mötesplatser kommer samsas i det 5 400kvm stora nybygget.

Besök nya webbsidan för Boden Business Park här!

 Kontaktpersoner:
Palle Andersson, Formsmedjan
palle@formsmedjan.se 

Malin Winsa, Boden Business Park
malin@bodenbusinesspark.se 

21 feb 2019

Squid Plus väljer Formsmedjan

Squid är ett butiksdatasystem som i första hand inriktar sig mot dagligvaruhandel, modeföretag och snabbmatsföretag och som tidigare varit ett affärsområde inom FDT Systems. Nu avknoppas bolaget Squid Plus från FDT Systems och nya ägare tar över rodret. 

– Vi inom Squid Plus ser fram emot att med full kraft kunna satsa på att erbjuda relevanta tjänster och i än högre takt kunna utveckla verksamheten för de prioriterade målgrupperna, säger nya ägaren Göran Johansson.

– Ett centralt steg för att kunna nå våra högt ställda målsättningar kommer vara att växla upp kommunikationsinsatserna och då har vi valt att samarbeta med Formsmedjan Strategisk kommunikation som vi känner väl till sedan tidigare, säger Kent Forss från Squid Plus.

Formsmedjans uppdrag ligger i detta skede på att ta fram logotyp, webbsida och säljmaterial. 

– Vi välkomnar Squid Plus till oss på Formsmedjan och ser fram emot att vara med i deras kommande utvecklingsresa, vi känner tillit till varandra och det är basen för att kunna skapa kommunikation som verkligen fungerar, säger Palle Andersson, VD Formsmedjan.

 

Kontaktpersoner:
Palle Andersson, Formsmedjan
Palle@Formsmedjan.se

Kent Forss, Squid
Kent.forss@Squid.se 

 

19 feb 2019

Välkommen Bodenbo!

Bodenbo är en allmännyttig bostadsstiftelse som med drygt 2000 lägenheter och ett antal kommersiella lokaler är Bodens största hyresvärd. Precis som staden Boden har Bodenbos förutsättningar förändrats de senaste 25 åren och man är nu inne i en stark utvecklingsfas.

Under 2018 har Formsmedjan varit med och framtagit en ny varumärkesplattform vilket utmynnat i bland annat en ny grafisk profil för att signalera och tydliggöra Bodenbos arbete idag och i framtiden.

– Vi är glada över den nya varumärkesplattformen som signalerar att vi är ett nutida fastighetsbolag där hållbarhet står i fokus. Det ska naturligtvis speglas i vårt utseende, vilket vi tycker att den nya grafiska profilen gör, säger Johan Johansson.

Även en förbättrad kommunikation med hyresgästerna genom att erbjuda en ny kundtidning ligger på schemat och tillsammans med nya fasadskyltar och nya elbilar kommer Bodensarna successivt märka av förändringen.

– Det är ett hedersuppdrag att få vara med på ett hörn när Bodenbo satsar på en utvecklad kommunikation med sina hyresgäster och övriga intressenter, där man förhoppningsvis får ut budskapet om alla fantastiska saker man gör, säger Christoffer Gramner, projektledare på Formsmedjan. 

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev godkänner du att vi lagrar dina kontaktuppgifter enligt vår integritetspolicy till dess att du säger upp prenumerationen.

By Formsmedjan. Powered by Yago