Vem röjer köket?
Pirre röjer köket.

Vem röjer köket nästa vecka?
Johan röjer köket nästa vecka.

Vem röjer köket nästnästa vecka?
Christoffer röjer köket nästnästa vecka.

Vem röjer köket nästnästnästa vecka?
Palle å Mackan röjer köket nästnästnästa vecka.

Vem röjer köket nästnästnästnästa vecka?
Camilla & Gustav röjer köket nästnästnästnästa vecka.