Vem röjer köket?
Fanny röjer köket.

Vem röjer köket nästa vecka?
Pablo röjer köket nästa vecka.

Vem röjer köket nästnästa vecka?
Pirre röjer köket nästnästa vecka.

Vem röjer köket nästnästnästa vecka?
Johan röjer köket nästnästnästa vecka.

Vem röjer köket nästnästnästnästa vecka?
Christoffer röjer köket nästnästnästnästa vecka.