Vem röjer köket?
M. Svedberg röjer köket.

Vem röjer köket nästa vecka?
Fanny röjer köket nästa vecka.

Vem röjer köket nästnästa vecka?
Pablo röjer köket nästnästa vecka.

Vem röjer köket nästnästnästa vecka?
Pirre röjer köket nästnästnästa vecka.

Vem röjer köket nästnästnästnästa vecka?
Johan röjer köket nästnästnästnästa vecka.