Vem röjer köket?
Palle å Mackan röjer köket.

Vem röjer köket nästa vecka?
Camilla röjer köket nästa vecka.

Vem röjer köket nästnästa vecka?
Anders röjer köket nästnästa vecka.

Vem röjer köket nästnästnästa vecka?
Alexander röjer köket nästnästnästa vecka.

Vem röjer köket nästnästnästnästa vecka?
Pernilla röjer köket nästnästnästnästa vecka.