Vem röjer köket?
Camilla röjer köket.

Vem röjer köket nästa vecka?
Anders röjer köket nästa vecka.

Vem röjer köket nästnästa vecka?
Alexander röjer köket nästnästa vecka.

Vem röjer köket nästnästnästa vecka?
Pernilla röjer köket nästnästnästa vecka.

Vem röjer köket nästnästnästnästa vecka?
Anna röjer köket nästnästnästnästa vecka.