Hoppa till innehållet
15 dec 2020

Årets Svenskarna och internet – våra viktigaste insikter

Svenskarna och internet är en årlig undersökning som genomförs av Internetstiftelsen. Undersökningen mäter Svenska folkets internetvanor, beteenden och digitaliseringen av samhället.

Här har vi samlat några nyckelinsikter kring 2020 års mätningar. Mer djuplodande information finns att tillgå på deras webbsida eller i den 181 sidiga rapporten som du kan hitta här.

I stort

- 96% av Svenska befolkningen över 16 år använder internet idag.
- 1/3 använder Internet mer nu än innan pandemin.
- Totalt sett är befolkningen mer positivt inställda till digital skärmtid nu än vad man var 2019.

 

Äldre   

- Den äldre gruppen i samhället är den gruppen under coronapandemin som har ökat mest i användande generellt och är också den gruppen som ser mest positivt på ökad skärmtid.
- 76 plussarna är den grupp som ökat mest under pandemin med 9% nya Internetanvändare,
- De pensionärer som upplever sig som mer sociala med hjälp av sin skärm har ökat från 35% 2019 till 37% 2020.
- 88% av pensionärerna är positiva till skärmtid. 
- 76 plussarna är den grupp som ökat användandet av digitala vårdtjänster jämfört med början av året.

 

Studenter

- Den grupp som är mest negativt till ökad skärmtid är de redan vana användarna i gruppen studenter som dels uttrycker ett försämrat socialt sammanhang och dels ett försämrat lärande genom digital undervisning.
- De studenter som upplever sig som mer sociala med hjälp av sin skärm har minskat från 40% 2019 till 28% 2020.
- Studenter är den grupp som är mest negativ till skärmtid (30%).
- Gymnasieeleverna är de som starkast uttrycker att de föredrar undervisning i klassrum jmf med på distans 64%. 41% instämmer inte att lärandet fungerar lika bra på distans som i klassrum.

 

Arbete

- Hemarbetet (i någon mån) har ökat från 2-23%.
- 8 av 10 som jobbat hemifrån under pandemin tycker att det har fungerat bra.
- 9 av 10 som jobbat hemma i någon omfattning under pandemin, vill fortsätta kunna hemarbeta efter pandemin, i alla fall någon gång då och då.
- 9 av 10 tycker att digitala videomöten har fungerat bra.
- 2 av 10 uppger att de har arbetat fler timmar när de jobbat hemma under pandemin, medans 1 av 10 uppger att de har arbetat mindre när de har varit hemma.
- Drygt hälften av de som arbetat hemma under pandemin, hade ej arbetat hemifrån innan.
- De grupper som jobbade hemifrån mest innan pandemin är också dem som gjorde det mest under pandemin. Tjänstemän, boende i storstad, hushållsinkomst över 750´SEK/år.
- Arbetare, bosatta i Norrland, grundskoleutbildade är de grupper som jobbat minst hemifrån.

 

Oro & missnöje

- En sak som sticker ut är att missnöjet med sin egen och andras skärmtid har ökat kraftigt.
84% upplever att de själv spenderar för mycket tid vid skärmen och 77% upplever att nära och kära spenderar för mycket tid framför skärmen.

- En annan sak som är negativ ur stressnivå och påverkar sömnen är behovet av att titta på sin telefon under tiden då man ska sova. I årets undersökning uppger 46% att de vaknar på natten och tittar på mobilen.  (Det är en ökning med 7 procentenheter sedan 2019)

 

Minskade klyftor och E-handel

- 9 av 10 av Internetanvändarna uppger att de har E-handlat i år.
- 25% uppger att de E-handlat mer i år än vad de gjorde 2019.
- Störst enskild ökning kopplat till ett segment står gruppen pensionärer för där var tionde internetanvändare har E-handlat livsmedel för första gången under pandemin.
- 95 % av Internetanvändarna över 18 år använder nu bank-id, störst ökning är återigen pensionärer som går från 73% 2019 till 86% under kvartal 3 2020. Liknande siffror uppvisas för användandet av Swish som totalt 92% av Internetanvändarna använder. 

- Innan pandemin användes Swish och bank-id i högre utsträckning av stadsbor än av landsbygdsbor. Under pandemin har landsbygdsbor har gått om i användandet med en knapp marginal.

 

Övervakning/integritet/källkritik:

- Oron för att bli övervakad har ökat bland svenska internetanvändare. Oron är störst kopplat till storföretag såsom Google och Facebook där 52% instämmer i påståendet att de inkräktar på ens personliga integritet. Oron för myndigheters inkräktande kopplat till samma påstående är 18%.
- Gruppen män är mer oroliga än kvinnor kopplat till att få sin digitala integritet kränkt på nätet.

- Den upplevda källkritiska förmågan har minskat under pandemin. Drygt 51% under kvartal 3 2020 upplever att de kan avgöra om information på nätet är sann eller falsk.  

 

Media:

- Användandet av traditionell media fortsätter att minska såsom tablå TV, FM radio, dagstidning och bok.  Det stora skiftet under 2020 är att Playtjänsterna (89%) kopplat till TV tittandet har gått om tablå TV(85%) i användande. Detta avses de tittare som tittar någon gång och inte dagligt tittande.

- Den enskilt största digitala tjänsten i användande är Youtube som 91% av internetanvändarna nu använder sig utav (bland yngre är användandet 99%). Strömmande videotjänster såsom Netflix, HBO används av 80% av internetanvändarna.

- Största ökningen gällande användandet av tjänster kopplat till strömmad video står gruppen pensionärer för. Brytpunkten där internetanvändarna ser mer på traditionell tv än övriga medieslag ligger på 56–65 år

- Ljud digitalt fortsätter öka och störst är strömmade musiktjänster som 81% använder. Störst ökning från föregående år ser man för lyssnandet av poddar som nu 68% av internetanvändarna nyttjar. 

- Vilken media man betalar för på nätet skiljer sig åt kraftigt.  Bland grupperna arbetare så betalar 75% för strömmad video och musik,  bland studerande är musik större än video som handlar på andra plats och bland pensionärer är betald dagstidning störst.

- 7% uppger att de stöder upphovsmän (poddare, journalister, youtubare mm) direkt via tjänster såsom Patreon.  Detta är dubellt så vanligt bland män(10%) som bland kvinnor(5%).  

- 18% av Internetanvändarna över uppger att de köpt en vara som en känd influencer rekommenderat. Bland gruppen unga kvinnor 16-25 år är siffran hela 55%

 

Sociala medier

- Alla sociala medier som internetanvändarna använder och som mäts i undersökningen har ökat under pandemin.  9 av 10 använder minst en social nätverksplats och 74% gör det dagligen under kvartal 3 2020.

- Störst är Facebook som 8 av 10 använder.
Aktiviteterna på Facebook har tidigare minskat över tid, men under pandemin har dessa istället ökat. Att köpa och sälja via Marketplace, delta i grupper, skriva inlägg exempelvis.

- Kvinnor är överrepresenterade som användare på Facebook, Instagram, Snapchat, Tiktok och Pinterest medan fler män använder Linkedin, Twitter, Twitch och Reddit.

- De nätverk som vuxit mest bland 16 åringar och äldre under pandemin är Instagram, Linkedin och Tiktok.

- 9 av 10 som är mellan 16-25 år använder Facebook, Instagram och Snapchat. Tiktok och Twitch används främst av de som är under 25 år, Linkedin är mest använt av tjänstemän/högutbildade.

- 12-15 åringar: 9 av 10 använder sociala medier. Användandet bland 12-15-åringar: Snapchat 86%, Instagram 75% och Tiktok 71%

 

Detta var några av spaningarna från årets Svenskarna och internet.

Gå gärna in och läs mer här

Alla nyheter

Vi hjälper våra kunder att bygga och utveckla sina varumärken – och med det skapa bättre affärer.

Så här gör vi

By Formsmedjan. Powered by Yago