Hoppa till innehållet

Integritetspolicy Formsmedjan

Denna policy uppdaterades senast 2018-05-24.

Formsmedjan AB är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter på denna webbplats.

Så behandlar Formsmedjan personuppgifter

Vilka personuppgifter som vi samlar

Vi tar emot personuppgifter via e-post och formulär på webbplatsen, ifall du beställer och registrerar dig till vårt nyhetsbrev eller väljer att fylla i en enkät eller anmäler deltagande i en tävling eller aktivitet.

Telefonnummer, IP nummer, mailadress, adress och namn är personuppgifter som du kan bli ombedd att lämna för att vi skall kunna återkomma till dig i ärendet.

Vad använder vi dina personuppgifter till?

De uppgifter du lämnar via våra formulär och e-post används i huvudsak för att kunna besvara frågor och möjliggöra kommunikation. 

Uppgifter används också till att möjliggöra administration av tävlingar, undersökningar och marknadsföring.

Uppgifter används för att förbättra vår webbsida med tillhörande tjänster för att möjliggöra en förbättrad användarupplevelse. Samt att möjliggöra riktad information och/eller specifika erbjudanden.

Lämnar vi ut din information till utomstående parter?

Formsmedjan överlämnar, byter eller säljer inte din information till utomstående parter. Betrodda tredje parter som tillhandahåller understödjande tjänster har viss tillgång till personuppgifter och har också undertecknat avtal med oss om hur era personuppgifter skall skyddas.

Om vi anser det nödvändigt att vi lämnar ut dina personuppgifter för att följa lagen så kan vi lämna ut personlig information till myndigheter, såsom Polisen eller Skatteverket.

Personuppgifter som inte identifieras personligen kan tillhandahållas andra parter för marknadsföring, reklam eller annan användning.

Hur vi skyddar din information

Varje sida på denna hemsida är skyddad via SSL-teknik med hjälp av starka Crypto SSL-certifikat och högt skyddade webbservrar.

Det genomförs en rad säkerhetsåtgärder när du lämnar personlig information via webbplatsen. Särskilda rutiner finns på plats för hantering av detta.

De uppgifter du lämnar till oss sparas under den tid som anses lämpligt för den specifika åtgärden och utifrån gällande lagar och regler. 

Utgångspunkten i allt arbete rörande personuppgifter är borttagande av personlig information så snart informationen inte är nödvändig för att utföra det efterfrågade uppdraget. Personuppgifter som vi behandlar i syfte att fullgöra avtal gentemot dig behandlas under den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna administrera kundförhållandet och fullgöra våra åtaganden och rättsliga förpliktelser. 

Du har alltid rätt att begära ändring eller radering av dina uppgifter. Kontakta oss via info@formsmedjan.se för att göra en begäran.

 

 

Vi hjälper våra kunder att bygga och utveckla sina varumärken – och med det skapa bättre affärer.

Så här gör vi

By Formsmedjan. Powered by Yago