Hoppa till innehållet
Välkommen Bodenbo!
19 feb 2019

Välkommen Bodenbo!

Bodenbo är en allmännyttig bostadsstiftelse som med drygt 2000 lägenheter och ett antal kommersiella lokaler är Bodens största hyresvärd. Precis som staden Boden har Bodenbos förutsättningar förändrats de senaste 25 åren och man är nu inne i en stark utvecklingsfas.

Under 2018 har Formsmedjan varit med och framtagit en ny varumärkesplattform vilket utmynnat i bland annat en ny grafisk profil för att signalera och tydliggöra Bodenbos arbete idag och i framtiden.

– Vi är glada över den nya varumärkesplattformen som signalerar att vi är ett nutida fastighetsbolag där hållbarhet står i fokus. Det ska naturligtvis speglas i vårt utseende, vilket vi tycker att den nya grafiska profilen gör, säger Johan Johansson.

Även en förbättrad kommunikation med hyresgästerna genom att erbjuda en ny kundtidning ligger på schemat och tillsammans med nya fasadskyltar och nya elbilar kommer Bodensarna successivt märka av förändringen.

– Det är ett hedersuppdrag att få vara med på ett hörn när Bodenbo satsar på en utvecklad kommunikation med sina hyresgäster och övriga intressenter, där man förhoppningsvis får ut budskapet om alla fantastiska saker man gör, säger Christoffer Gramner, projektledare på Formsmedjan. 

Alla nyheter

Vi hjälper våra kunder att bygga och utveckla sina varumärken – och med det skapa bättre affärer.

Så här gör vi

By Formsmedjan. Powered by Yago