Hoppa till innehållet
4 feb 2020

Formsmedjan samarbetspartner i Hermelinens nya storsatsning

Hermelinens senaste storsatsning, Hermelinenfonden, verkar för barn och ungas hälsa. Genom den ska projekt som främjar rörelseglädje och god hälsa kunna tilldelas medel för att genomföras. Vi är stolta över att vara en del i initiativet.

Hermelinenfonden presenterades på en presskonferens den 17 januari. Fonden initierades av ägargruppen på Hermelinen och Formsmedjan var med i ett tidigt skede under framtagandet. Under 2019 har sedan ett kontinuerligt arbete pågått för att hitta formerna för den.

Liksom Hermelinen delar vi hjärtefrågan barn och ungas hälsa och välmående – något som Hermelinenfonden syftar till att stötta. Tillsammans med samarbetspartners avsätter Hermelinen pengar genom välgörenhetsengagemang till en fond som privatpersoner och organisationer sedan kan söka pengar ur. Projekten som får medel ska syfta till att främja hälsan för barn och unga.

Läs mer om Hermelinenfonden här

Alla nyheter

Vi hjälper våra kunder att bygga och utveckla sina varumärken – och med det skapa bättre affärer.

Så här gör vi

By Formsmedjan. Powered by Yago