Hoppa till innehållet
23 okt 2020

Nordprojektering satsar för tillväxt

Vi är glada att meddela att vi fått förtroendet att arbeta med Nordprojektering. El- och VVS-företaget satsar på tillväxt och en större marknad – ett steg de valt att ta tillsammans med oss.

– Under hösten har vi har gjort ett grundarbete både internt och tillsammans med Formsmedjan avseende varumärke och strategi, nu så börjar det omsättas till verkstad och det är något vi ser fram emot, säger Mikael Fredriksson, vd Nordprojektering.

Palle Andersson, vd Formsmedjan, lyfter fram Nordprojektering som ett stabilt bolag med en hög nivå av yrkesskicklighet och säger att det är en ynnest att få dessa förutsättningar från start i ett samarbete.

– Vi har egentligen bara börjat skrapa på ytan, men vi ser redan att det finns goda förutsättningar i varumärket och organisationen att skapa stor effekt med rimliga medel, säger Palle.

Nordprojektering funnits sen år 1974 och basen är i Luleå. Kunderna finns över hela landet även om lejonparten av uppdragen sker i Norrbotten.

Mikael Fredriksson fyller i:

– Vår ambition är att nå en större marknad. Vi har i närtid gjort strategiska nyrekryteringar och utökat ägarskapet. Att vi nu också ser över våra kommunikationsinsatser är ett led i en medveten satsning.

Christoffer Gramner, projektledare Formsmedjan, avslutar: 

– Målen och ambitionsnivån ligger på en hög nivå, men det gör denna resa bara roligare för oss att vara med på och bidra med det vi kan för att nå målen.

Alla nyheter

Vi hjälper våra kunder att bygga och utveckla sina varumärken – och med det skapa bättre affärer.

Så här gör vi

By Formsmedjan. Powered by Yago