Hoppa till innehållet
27 jan 2021

Stor förändring för dig som annonserar på Facebook

I januari sker en stor förändring som påverkar annonsörer, när användare av Apple-produkter får möjlighet att påverka vilken data som samlas in om dem. Med uppdateringen iOS 14 påverkas resultat och möjligheten att följa annonserna på till exempel Facebook. Vi har kort sammanfattat de viktigaste förändringarna.

Apple rullar ut nya uppdateringar för iOS 14, och med det sitt nya ramverk App Tracking Transparency. Det nya ramverket förbjuder viss datainsamling och delning, om inte personer väljer att acceptera datainsamling på sina iOS 14-enheter.

Att en stor aktör som Apple ger sina användare utökad rätt att påverka vilken information som samlas in om dem är ett steg i rätt riktning och bäddar för en ärligare kommunikation. Google har uttryckt sitt stöd för förändringen. Facebook har stretat emot, men nu rullas alltså uppdateringen ut.

Datainsamling har varit kontroversiellt länge, och begränsningar tvingar annonsjättar som Facebook att hitta andra sätt att effektivt rikta annonser utan datainsamling individer misstycker till. Apple har meddelat att de jobbar på att förbättra annonsörers möjligheter till effektiv annonsering, utan att tumma på användarens integritet.

Vilka förändringar som görs

När ATT (app tracking transparency) introduceras har Apple utvecklat sitt redan existerande, mer integritetsorienterat, system för annonsörer. Systemet, SKAdNetwork, introducerades 2018 och innebär att företag kan spåra utan att få någon information på användarnivå.

IDFA (identifier for advertisers) = en identifikator för användare av Apple-produkter, som gör att mer relevanta annonser visas till rätt människor utan att avslöja personlig information. Från och med nu kommer appar behöva godkännande från användare för att få använda IDFA.

Vad det innebär

Med Apples nya ramverk kommer iOS 14-användare få mer insyn i hur denna spårning ser ut – bland annat vad plattformarna samlar in för data, varför de använder den och om de säljer den vidare. Användare kommer också få välja om de vill aktivera eller blockera datainsamling.

När fler personer väljer bort spårning på iOS 14-enheter kommer annonsanpassningen och resultatrapporteringen att begränsas för både app- och webbkonverteringshändelser. Företag som annonserar i mobilappar samt de som optimerar, riktar in sig och rapporterar om konverteringshändelser på webben kommer att påverkas. Konverteringar är ett vanligt sätt att mäta hur annonser går.

Företag som exempelvis annonserar på Facebook och Instagram kommer inte kunna samla in data om vad som händer när de användare som valt bort spårning lämnat plattformarna, till exempel genom att ha klickat på en annons på Facebook men sedan gör sitt köp i en annan webbläsare.

Hur det påverkar dig

Den största förändringen gäller de som annonserar i mobilappar, där spårningen begränsas. De som använder konverteringar som mätverktyg kan fortfarande mäta i viss utsträckning, men resultaten kommer att vara trubbigare.

Vad du kan göra

I dagsläget finns det en del åtgärder du kan vidta. Vi har valt att, bland annat, optimera våra annonsverktyg och göra justeringar i enlighet med förändringarna som genomförs.

Apples definition av spårning

”Handlingen att länka användar- eller enhetsdata som samlats in från din app med användar- eller enhetsdata som samlats in från andra företags appar, webbplatser eller offlineegenskaper för målinriktade reklam- eller reklammätningsändamål”

Läs mer: https://developer.apple.com/app-store/user-privacy-and-data-use/

Alla nyheter

Vi hjälper våra kunder att bygga och utveckla sina varumärken – och med det skapa bättre affärer.

Så här gör vi

By Formsmedjan. Powered by Yago