Hoppa till innehållet
16 feb 2021

Core Web Vitals – Google inför nya kriterier

Under maj 2021 kommer en större förändring kopplat till Googles sökfunktioner. Denna gynnar webbplatser med god användarupplevelse. 

Google kommer gynna webbplatser som laddar snabbt, ger interaktionsmöjlighet snabbt och erbjuder en stabil visuell upplevelse. Detta är nya parametrar som adderas till tidigare bedömningskriterier, exempelvis mobilanpassning och säkerhet.   

Att inte uppfylla dessa nya kriterier kommer att påverka positionen i Googles sökfunktioner negativt och öka kostnaden för annonsering i Google Ads. Den exakta omfattningen av konsekvenserna är ännu oklart.

Vad är då Core Web Vitals?

De utgörs av tre delar som alla påverkar användarupplevelsen: LCP – Largest Contentful Paint, FID – First Input Delay  & CLS – Cumulative Layout Shift. 

Largest Contentful Paint (LCP) Beskriver hur snabbt webbsidan eller huvudinnehållet har laddats för användaren. Detta ska ske inom 2,5 sekunder från att användaren landat på en sida.

First Input Delay (FID) Beskriver hur snabbt webbsidan responderar/interagerar med besökaren. Detta ska ske inom 100 millisekunder.

Cumulative Layout Shift (CLS) Beskriver hur mycket sidlayouten förändras på webbsidan, alternativt beskriver stabiliteten i det visuella innehållet. Detta mätetal ska ligga under 0,1.

Det finns flera olika sätt att mäta hur ens webbsida uppfyller dessa Core Web Vitals på och ännu finns god tid att arbeta på förbättringar, då införandet sker först i maj.  

Har ni funderingar kring hur väl er webb uppfyller Core Web Vitals? Hör bara av er.

Alla nyheter

Vi hjälper våra kunder att bygga och utveckla sina varumärken – och med det skapa bättre affärer.

Så här gör vi

By Formsmedjan. Powered by Yago