Hoppa till innehållet
Formsmedjan åker med Lagagruppen
1 dec 2021

Formsmedjan åker med Lagagruppen

Lagagruppen har valt Formsmedjan som sin kommunikationspartner. En del i samarbetet är att kommunicera ut bildemonteringarnas hållbarhetsarbete – och förklara att ”skroten” är guld värd.

Lagagruppen är en central sammanslutning av bildemonterare i landet som årligen tar hand om drygt 70 000 bilar. De cirka 65 medlemsföretagen ser till att material och produkter från inkommande fordon återbrukas och återvinns via vilket minskar klimatpåverkan avsevärt jämfört med att köpa nya delar. Laga.se är en av handelsplatserna Lagagruppen tillhandahåller och där begagnade bildelar säljs via e-handel.

Thomas Forsgård, vd Lagagruppen AB:

– Bil- och bildemonteringsbranschen är i ständig utveckling, och det måste vi också vara för att kunna hantera nya material, mer komplicerade fordon och nya flöden. Genom att återbruka och att, som sista led, återvinna bildelar så besparar vi miljön onödiga CO2-utsläpp.

Thomas Forsgård, igen:

– Vi har uttalade ambitioner om att växa genom förbättrad kvalité, kompletterande tjänster och ett starkare varumärke. Där genomför vi just nu en resa tillsammans med våra medlemmar, och har på den resan bjudit med Formsmedjan som partner i kommunikationsarbetet. Vi är nöjda hittills, och ser fram emot att fortsatt och framgångsrikt samarbete.

En helt ny webbplattformslösning lanserades vid årsskiftet brett över Lagagruppens sajter. Löpande under året har tjänster och innehåll adderats till egna och externa plattformar.

Formsmedjan har under året varit ett bollplank, initiativtagare och utförare i många frågor kopplat till digital och analog kommunikation med ett tydligt tillväxtmål i sikte.

Denise Sundvall, projektledare Formsmedjan.
– Lagagruppen är otroligt intressanta att arbeta med. Branschen som helhet är en föregångare på många sätt i klimatomställningen, och har oförtjänt dragits med en på många sätt en missvisande bild.  De har jobbat med hållbarhetsfrågor och resursutnyttjande länge, men gått under epitetet ”skroten”. Att få hjälpa till att berätta den riktiga historien och bidra till miljö- och klimatmålen på allvar är en ynnest.

– Jag ser personligen otroligt mycket fram emot 2022. Att jobba vidare med de duktiga och drivna personerna inom Lagagruppen för att fortsätta framåt och uppåt, avslutar Denise.

Alla nyheter

Vi hjälper våra kunder att bygga och utveckla sina varumärken – och med det skapa bättre affärer.

Så här gör vi

By Formsmedjan. Powered by Yago