Hoppa till innehållet
Region 10 och Formsmedjan boostar företagens digitaliseringsresor

 

 

26 okt 2023

Region 10 och Formsmedjan boostar företagens digitaliseringsresor

Formsmedjan genomför nu en satsning inom projektet SHiMR tillsammans med sammanslutningen R10 där uppdraget är att stötta digitalisering, försäljning och analys hos företag i 10 kommuner.  

Projektet som går under namnet SHiMR, Strategisk Samverkan för Hållbar Näringslivsutveckling i Möjligheternas Region är ett näringslivsutvecklingsprojekt inom Region 10 som syftar till ökat entreprenörskap och en hållbar tillväxt i regionen.

Aleksandra Simanovskaya, affärscoach i projektet och Malå Kommuns representant berättar om satsningen:

– Vi behöver fler som startar och driver företag, nya affärsmodeller och entreprenörer som också tar tillvara på regionens fördelar. Digitaliseringen underlättar kontakt med befintliga kunder och hjälper att nå nya kundgrupper. Närvaro på webben gör företaget också mer transparent och kommunikativt mot framtida potentiella medarbetare och samarbetsparter. Det i sin tur bidrar till hållbar utveckling och tillväxt av den lokala verksamheten som både får nya / förstärker sina försäljningskanaler och kommunicerar om sin verksamhet, sina värderingar till de aktuella målgrupperna. De digitala skyltfönstren och kanalerna är viktiga. Vi utgår alltid från företagens behov.  

Region 10 är en frivillig sammanslutning av 10 inlandskommuner i Norrbottens och Västerbottens inland. Deltagande kommuner: Arjeplogs kommun, Arvidsjaurs kommun, Dorotea kommun, Lycksele kommun, Malå kommun, Norsjö kommun, Sorsele kommun, Storumans kommun, Vilhelmina kommun och Åsele kommun

Christoffer Gramner, Projektansvarig hos Formsmedjan om deras uppdrag.

– Vi jobbar i projektet både med övergripande inspirations- och kunskapsinsatser blandat med individuella insatser efter de specifika företagens omställningsbehov. Att bidra till i huvudsak ägarledda bolags utveckling är vår hemmaplan och något vi hoppas kommer ge positiva effekter för deltagarna.

Han fortsätter:
– Det är i dessa typer av bolag som den reella tillväxten för samhället de facto ofta skapas. För kommuner med lägre befolkningsmängd är det av extra vikt att företagen är produktiva och framåtsyftande för att både klara de utmaningar som finns, men även för att kunna fånga chanserna som uppkommer. 

Denise Sundvall från Formsmedjan, som är involverad i flera av projektets utbildningsinsatser säger:
– Det är ett fantastiskt engagemang och aktivitet från företagen, bara på senaste seminariet rörande digital försäljning och marknadsföring i förra veckan var det över 50 anmälda företagare. Responsen och drivet i de individuella passen med företagarna är minst lika roligt att vara en del utav. Man märker tydligt att det är många som tar sina nästa digitala kliv just och det ska bli mer än spännande att se resultaten.

 

Ytterligare information om projektet 

Projektet Strategisk Samverkan för Hållbar Näringslivsutveckling i Möjligheternas Region (SHiMR) med Lycksele kommun som projektägaren. Det är ett samverkansprojekt med 10 kommuner (Region 10), varav två kommuner i Norrbotten och åtta i Västerbotten.

Målet med projektet är att Förbättra de små och medelstora företagens hållbara tillväxt och konkurrenskraft och skapandet av arbetstillfällen i dessa företag

Projektet ska lösa problemen med de regionala skillnaderna i stöd och stödstrukturer för näringslivet som finns mellan inland och kust, bland annat genom att utveckla nya modeller för samverkan mellan kommunerna, företagsfrämjare och akademi och på så sätt på bästa sätt stödja företagen i regionen.

Projektet ska arbeta med nätverksskapande mellan kommuner, andra aktörer och företag samt ge behovsanpassat stöd till företag för hållbar utveckling som bidrar till uppfyllandet av Agenda 2030.

(Projektet pågår mellan 2023-01-02 till 2026-03-16 och har en total budget på 23 974 594 kr.)

Läs mer om Region 10  och SHiMR här

 

R10

 

Alla nyheter

Vi hjälper våra kunder att bygga och utveckla sina varumärken – och med det skapa bättre affärer.

Så här gör vi

By Formsmedjan. Powered by Yago